„Zajištění láskyplné péče o Vaši zahradu
                                                                 
                                                        Netradiční řešení zahrad a relaxační zahrady 
                                                                                Tvorba v zahradě
                                                                          Celoroční údržba zahrady            


  Nabízím služby v oblasti realizace, návrhů, zakládání, údržby a tvorby v zahradě.     V našem uspěchaném stylu života je někdy velmi
                                                                                                                              obtížné nalézt čas ke spočinutí a obyčejným rado-
JAKÉ ZAHRADNICKÉ PRÁCE VÁM MOHU NABÍDNOUT?                    stem..možná právě zahrada s jejími proměnami
                                                                                                                               nás dokáže na chvíli zpomalit, zastavit a dovolí                                                                                                                                              nám se zaposlouchat........................

 
                                - REALIZACE A NÁVRHY ZAHRAD
                                           -  TVORBA V ZAHRADĚ
                                - ÚDRŽBA A PÉČE O ZAHRADU
:
                                -  PÉČE O STROMY A KEŘE, STROMOVÁ CHIRURGIE  – řez, ozdobné tvarování -
                                           -  ÚDRŽBA ŽIVÉHO PLOTU- střih, tvarování -
                                           -  ÚKLID ZAHRADY + CESTIČEK -
                                           -  VÝŘEZ NEVHODNÝCH POROSTŮ A NEŽADOUCÍCH  DŘEVIN -
                                           -  SHRABÁNÍ SPADANÉHO LISTÍ + SVOZ -
                                           -  ŠTÍPÁNÍ KRBOVÉHO DŘÍVÍ + JINÉ STEJNĚ DŮLEŽITÉ ZAHRADNCKÉ A DOMÁCÍ PRÁCE JAKO:
                                          EKOLOGICKÉ PŘIHNOJOVÁNÍ , OBRÝVÁNÍ ZÁHONŮ, ODPLEVELOVÁNÍ, SEČENÍ